Stange eiendom

Utvikling av egne eiendommer

Våre eiendommer

Vi sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling.

Utgangspunktet for virksomheten er utvikling av egne eiendommer som stammer fra avviklet virksomhet. Deler av eiendomsmassen i Stange Eiendom AS har en lang historie i Stange konsernet. Eiendommene som ligger i Stange Eiendom AS i dag har store utviklingsmuligheter. 

Vi eier nærmere 1.100.000 m2 tomteområder fordelt på kommunene Hurum, Ringerike, Tønsberg og Nesodden.

Våre forretningsområder

Masseuttak

Svelviksand

Betydelig leverandør av sand- og singelprodukter til Østlandsområdet samt vestkysten av Sverige.

Industri

Stange Industri

Produksjonsselskap for tørrmørtler og salg av produksjonskapasitet til etablerte aktører i markedet.

Adda Byggkjemi

Produsent av materialer til legging av fliser - fra oppstart med grunning og avretning av underlag til sluttbehandling. I tillegg produserer vi også tilsetningsstoffer til betongindustrien.

Handel

Einar Stange

Handel med sitt tyngdepunkt i mur og relaterte produkter.

Eiendom

Stange Eiendom

Utvikling av eiendommer. Selskapet sitter på betydelige tomteområder som er under utvikling.