Eiendommer

Kontakt oss

Våre eiendommer

Eiendom på Nesodden

Nesodden

Eiendommen består av et nedlagt pukkverk, der virksomheten ble lagt ned tidlig på 70-tallet. Vi mener at området bør utnyttes til bolig- og næringsarealer. Totalt utgjør eiendommen i overkant av 100.000 m2.

Eiendom i Hurum

Hurum

Eiendommen er på rundt 900.000 m2 og ligger på Verket rett over for Svelvik. Dette er en av Norges største sandressurser og har en unik beliggenhet midt i Oslofjorden.

Kaigaten 6 - Tønsberg

Kaigaten 6 - Tønsberg

Eiendommen er på til sammen ca 7.500 m2, hvorav kontorene er utleid til Norbetong og Metode-Renhold. Resten er utleid til Norbetong som har en betongfabrikk og Svelviksand AS som har sandutsalg på tomten.